Bærekraft i Borregaard

Våre bærekraftige produkter og løsninger kan spille en viktig rolle i å møte noen av verdens største utfordringer: Befolkningsvekst og klimaendringer. Høy utnyttelse av fornybare råvarer og produkter som erstatter oljebaserte alternativer, resulterer i lave karbonavtrykk og gjør Borregaard til et bærekraftig og innovativt selskap med løsninger verden trenger.

Miljø: Våre bidrag til bærekraftige liv

VElferd: vårt bidrag til samfunnet og økonomiske ringvirkninger

En lokal støttespiller

Vi skal bidra til å gjøre vår region mer attraktiv som sted å bo, jobbe og besøke. Borregaard ser på sin sponsor- og støttevirksomhet som et virkemiddel for langsiktig rekruttering, både gjennom å øke stedsattraktivitet for Sarpsborg-regionen og å øke interesse blant barn og unge for fagområder som er viktige for Borregaard. Stedsattraktivitet er viktig for å tiltrekke og beholde ansatte. Tiltak på dette området skal gi aktivitets- og opplevelsestilbud som kommer våre ansatte og naboer i Sarpsborg til gode. Et godt næringsklima er også avgjørende for attraktiviteten til en region. Fagområder Borregaard ønsker at barn og unge skal engasjere seg i, omfatter realfag, entreprenørskap, innovasjon og bærekraft. Vi bruker årlig rundt fem millioner kroner i støtte til ulike tiltak på disse områdene. Som del av vår sponsorstrategi støtter Borregaard få, men større tiltak og samarbeidspartnere. Kultur og nærmiljøsatsingen er blitt viktigere, selv om idrettsformål fortsatt får en betydelig del av midlene. Et stadig viktigere område er Ung læring som støtter tiltak rettet mot skoleverket og bidrag til å styrke interessen og forståelsen for realfag, entreprenørskap og bærekraft. KULTUR- OG NÆRMILJØ Borregaard har gjennom en årrekke bidratt med støtte til en rekke kultur- og opplevelsestiltak i regionen. Vi er hovedsponsor for Gleng musikkforum som tilbyr et bredt spekter av konserttilbud gjennom hele året, i tillegg til at vi også støtter andre konsert- og teatertilbud i regionen. Borregaard har også hatt et ”fadderansvar” for en av bygningene ved Borgarsyssel museum som historisk har hatt tilknytning til bedriftens virksomhet. Gjennom de siste årene, inkludert tiltak i forbindelse med byens 1000 årsjubileum, har vi bidratt med støtte til tur- og aktivitetstilbud i Kulåsparken og bidrag til turløyper og rasteplasser i byens nærområder. IDRETT TIL GJENSIDIG NYTTE Borregaard har gjennom over 100 år støttet fotballmiljøet i Sarpsborg. Støtten har vært i form av driftsmidler, anleggsinvesteringer samt støtte til barne- og ungdomssatsingen. Vi er generalsponsor til samarbeidsklubben Sarpsborg08, en felles toppfotballsatsing som en rekke klubber i byen står bak. I tillegg støttes ishockeyklubben Sparta Sarpsborg, Borregaard Golfklubb, Sarpsborg håndballklubb og Trøsken idrettslag med sitt skiløypetilbud. Som motytelse til disse tiltakene får vi blant annet familiearrangement og plasser for ansattes barn på for eksempel fotballskoler, skøyte- og skiskoler. UNG LÆRING Borregaard gir også økonomisk og praktisk bistand til flere tiltak som er rettet mot læring og realfagssatsing for barn og ungdom. Som en av de største bidragsyterne til Inspiria Science Center, har vi støttet bygging og drift av Skandinavias største vitensenter i Sarpsborg, samt etableringen av en forskerskole for barn. Borregaard bidrar også med faglig hjelp til senteret på flere områder. Borregaard har gjennom flere år vært støttespiller og hovedsponsor i Østfold til organisasjonen Ungt Entreprenørskap som samarbeider med skoleverket og lager opplegg for ungdomsbedrifter. Vi har også et nært samarbeid med flere videregående skoler i regionen som innebærer at våre ansatte underviser ved skolene og vi tilbyr praksisplasser og besøksopplegg for elevene. Vi har også vår egen «Kunnskapsfabrikk» som lager undervisningsopplegg for en rekke skoleklasser som knytter skolens fagplan til eksempler fra bedriften. NÆRINGS- OG BYUTVIKLING Det er viktig for Borregaard at byen og regionen er attraktiv som lokaliseringssted for bedrifter og næringsliv – noe som bidrar til en god leverandørindustri, attraktive arbeidsplasser og en sunn samfunnsøkonomi. Vi engasjerer oss derfor i nærings- og byutvikling, primært gjennom virksomheter som Sarpsborg næringsforening og byselskapet iSarpsborg, samt gjennom samarbeidstiltak og initiativ som stimulerer til god infrastruktur, arealer og klima for næringsvirksomhet. Borregaards sponsorvirksomhet bidrar dermed til å utvikle, styrke og synliggjøre kultur- og fritidstilbudet i Sarpsborg, som sammen med en aktiv næringsutvikling bidrar til å gjøre Sarpsborg-regionen mer attraktiv som sted å bo, jobbe og besøke.  
Les mer