Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Borregaard samarbeider tett med en rekke utdanningsinstitusjoner. Vi har etablert en egen kunnskapsfabrikk som fungerer både som et internt opplæringssenter og som et showroom og arena for skolebesøk.

Vi tilbyr utdanningsprogrammer som knytter seg til skolens læreplaner eksemplifisert gjennom praktiske oppgaver i selskapet. Hvert år får Kunnskapsfabrikken besøk av elever som deltar i utdanningsprogrammer som kombinerer teknisk opplæring, karriereråd og en bedriftspresentasjon.

Våre forskere bidrar også til en professor II-ordning i kjemi for videregående skoler i Viken, med en bedriftsrelatert undervisningsplan i kjemi.

Hvert år gjennomfører studenter fra en rekke høyere utdanningsinstitusjoner praktiske oppgaver og prosjekter i Borregaard. Flere får også praksisplass i selskapet. Vi har programmer og instruktører for lærlingordninger i samarbeid med fagskoler i regionen. Disse ordningene gir lærlinger relevant erfaring som supplement til teoretisk opplæring. Vi samarbeider også med flere universiteter i Norge og andre land.