En fremtid i Borregaard

I Borregaard tenker vi nytt og beveger verden mot et grønnere samfunn gjennom å kombinere bruk av teknologi med kompetanse og innovasjon. Vi har stolthet i kunnskap og det er kompetansen vår vi lever av. Vi tror selskapet presterer på sitt beste når vi bringer mennesker fra ulike disipliner sammen for å bidra med sine unike perspektiver. Vil du bidra til en bærekraftig fremtid i verdens mest avanserte bioraffineri?