Investorer

Vi kommuniserer aktivt og åpent med markedet, og sørger for at alle interessenter får lik tilgang til finansiell informasjon.