Forskning og innovasjon i Borregaard

Høy innovasjonsinnsats har en strategisk prioritering i Borregaard. Dedikert forskning og utvikling over tid, har resultert i løsninger som svarer på viktige globale utfordringer verden står overfor.

For å opprettholde vår posisjon som verdens mest avanserte bioraffineri, er Borregaard avhengig av å utvikle bioraffinerikonseptet videre gjennom å identifisere nye biobaserte råvarer og innovere nye produkter med høy verdi og god miljøprofil. Kontinuerlig forbedring sikres gjennom ny bruk av teknologi, digitalisering, kompetanseutvikling og en mer effektiv organisering.

Borregaards innovasjonssuksess er et resultat av en forskningsavdeling i verdensklasse, samt tett samarbeid mellom salg, produksjon, kunder og eksterne institutter og universiteter i flere land. 

Ved vårt forskningssenter i Sarpsborg jobber 70 ansatte fra ulike deler av verden med utvikling av miljøteknologi og nye produkter.