Internasjonal anerkjennelse

Borregaard høster stor internasjonal anerkjennelse for selskapets forsknings- og innovasjonsarbeid.

I løpet av de siste årene har Borregaard mottatt verdifull støtte fra eksterne aktører som EU Horizon 2020, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Skattefunn, Enova og BioBased Industries til ulike forskningsprosjekter innen bioraffinering.

Forskningsstøtte virker risikoavlastende og et viktig bidrag til å opprettholde et høyt innovasjonsnivå. I så måte er forskningsstøtte i de fleste tilfeller utløsende for igangsetting av omfattende forskningsprosjekter.

Gode støtteordninger har gjort Borregaard i stand til å bygge opp et betydelig kompetansesenter innen bioraffinering og dermed utføre en stadig større del av forskningsaktivitetene ved forskningssenteret i Sarpsborg. Denne kompetansen benyttes også til å bidra med ressurser i en rekke forskningsprosjekter drevet av norske og internasjonale universiteter.