Priser & anerkjennelser

Borregaard har i løpet av de siste årene mottatt mye ekstern anerkjennelse, både i form av priser og støtte til forskning og utvikling.

Her er noen av prisene: 

 • 2020: "A for klimaarbeid", den internasjonale klimaorganisasjonen CDP (Carbon Disclosure Project) har gitt Borregaard en plass på sin A-liste for selskaper som bidrar til positive klimaendringer 
 • 2020: "Stockman-prisen 2020", Norske Finansanalytikeres Forenings pris for beste rapportering til finansmarkedet
 • 2020: “Best Overall Investor Relations” (small cap), IR Magazine Awards Europe – for å lede vei innen investorrelasjoner
 • 2020: "Eksportprisen 2020", delt ut av Eksportkreditt, GIEK og Innovasjon Norge, for å ha lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder
 • 2019: "A for klimaarbeid", den internasjonale klimaorganisasjonen CDP (Carbon Disclosure Project) har gitt Borregaard en plass på sin A-liste for selskaper som bidrar til positive klimaendringer
 • 2019: "Årets seniorprofil", Senter for seniorpolitikk, for arbeidet med livslang læring og for å sette intern mobilitet i system
 • 2019: "Spring 2019 Achievement Award", Biorenewable Deployment Consortium, for fremragende prestasjoner og kontinuerlige bidrag som verdensledende innen utvikling av fornybare, ligninbaserte produkter
 • 2019: "Best på bærekraftskommunikasjon", analysebyrået The Governance Group og Handelshøyskolen BI rangerte Borregaard som nummer én av 100 vurderte selskaper innen innen bærekraftskommunikasjon
 • 2018: "Corporate Excellence Award 2018 Norway", Hérens Quality Asset Management AG - for beste børsnoterte selskap Norge
 • 2018: “Best Overall Investor Relations” (small cap), IR Magazine Awards Europe – for å lede vei innen investorrelasjoner
 • 2018: "Blant de beste på bærekraftskommunikasjon", analysebyrået The Governance Group og kommunikasjonsselskapet BCW rangerte Borregaard som nummer åtte av 100 vurderte selskaper innen innen bærekraftskommunikasjon
 • 2017: "HR Norges Kompetansepris 2017" for strategisk og målbevisst arbeid med kompetanseutvikling
 • 2017: "Stockman-prisen 2017", Norske Finansanalytikeres Forenings pris for beste rapportering til finansmarkedet
 • 2016: "Årets bedrift", Sarpsborg Næringsforening og Sarpsborg Arbeiderblad for god forretningsskikk, samfunnsengasjement, innovativitet og vilje til nytenking, samt vekst og sysselsetting
 • 2016: “Treforedlingsprisen”, PFI - Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt er tildelt Borregaards-ansatte; Kristin Misund, Gisle L. Johansen og Gudbrand Rødsrud
 • 2016: "Næringslivets klimapris", NHO, NTNU og ZERO for arbeidet med å drive det grønne skiftet videre 
 • 2015: "Forskningsrådets innovasjonspris", Norges Forskningsråd pris for systematisk og langsiktig arbeid med forskning, utvikling og innovasjon
 • 2014: “Stockman-prisen 2014”, Norske Finansanalytikeres Forenings pris for beste rapportering til finansmarkedet
 • 2014: “Norges smarteste industribedrift”, Norsk Industri og Siemens pris for implementering av smart teknologi på en smart måte
 • 2013: “Mest innovative nykommer”, EU-kommisjonens prisutdeling for små og mellomstore børsnoterte selskaper
 • 2013: “Treforedlingsprisen”, PFI - Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt 
 • 2011: “Technoports pris for innovativ miljøteknologi”, Technoport Awards