Priser & anerkjennelser

Borregaard har i løpet av de siste årene mottatt mye ekstern anerkjennelse, både i form av priser og støtte til forskning og utvikling. Her er noen av dem: 

 • 2023: Stockman-prisen, Norske Finansanalytikeres Forenings pris for beste rapportering til finansmarkedet (kategori: små og mellomstore selskaper)
 • 2023: A+ innen bærekraftsrapportering, Position Green Groups rapp «ESG 100», rangerer de 100 største børsnoterte selskaper i hvert Skandinaviske land innen bærekraftsinformasjon
 • 2023: EcoVadis gull-rangering, for vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar
 • 2022: Dobbel A for klimaendringer og skog og A- for vannsikkerhet, den internasjonale klimaorganisasjonen CDP har gitt Borregaard en plass på A-listen for bærekraftig lederskap.
 • 2022: EcoVadis platinum-rangering, for vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar
 • 2022: A+ i bærekraftsinformasjon, Position Green Groups rapp «ESG 100», rangerer de 100 største børsnoterte selskaper i hvert Skandinaviske land innen bærekraftsinformasjon
 • 2022: Sarpsborg kommunes klimapris, for vårt bidrag til at Sarpsborg omstiller seg til et lavutslippssamfunn
 • 2021: A for klimaendringer og skog, den internasjonale klimaorganisasjonen CDP har gitt Borregaard en plass på A-listen for bærekraftig lederskap innen klimaendringer og skog. Vi fikk også en A- for vårt arbeid med vannsikkerhet
 • 2021: EcoVadis gull-rangering, for vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar
 • 2021: Årets HjemJobbHjem-bedrift, for systematisk arbeid med å øke andelen syklister, fotgjengere eller kollektivbrukere blant våre ansatte
 • 2020: A for klimaarbeid, den internasjonale klimaorganisasjonen CDP har gitt Borregaard en plass på sin A-liste for selskaper som bidrar til positive klimaendringer 
 • 2020: Stockman-prisen 2020, Norske Finansanalytikeres Forenings pris for beste rapportering til finansmarkedet
 • 2020: Best Overall Investor Relations (small cap), IR Magazine Awards Europe – for å lede vei innen investorrelasjoner
 • 2020: Eksportprisen 2020, delt ut av Eksportkreditt, GIEK og Innovasjon Norge, for å ha lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder
 • 2019: A for klimaarbeid, den internasjonale klimaorganisasjonen CDP har gitt Borregaard en plass på sin A-liste for selskaper som bidrar til positive klimaendringer
 • 2019: Årets seniorprofil, Senter for seniorpolitikk, for arbeidet med livslang læring og for å sette intern mobilitet i system
 • 2019: Spring 2019 Achievement Award, Biorenewable Deployment Consortium, for fremragende prestasjoner og kontinuerlige bidrag som verdensledende innen utvikling av fornybare, ligninbaserte produkter
 • 2019: Best på bærekraftskommunikasjon, analysebyrået The Governance Group og Handelshøyskolen BI rangerte Borregaard som nummer én av 100 vurderte selskaper innen innen bærekraftskommunikasjon
 • 2018: Corporate Excellence Award 2018 Norway, Hérens Quality Asset Management AG - for beste børsnoterte selskap Norge
 • 2018: Best Overall Investor Relations (small cap), IR Magazine Awards Europe – for å lede vei innen investorrelasjoner
 • 2018: Blant de beste på bærekraftskommunikasjon, analysebyrået The Governance Group og kommunikasjonsselskapet BCW rangerte Borregaard som nummer åtte av 100 vurderte selskaper innen innen bærekraftskommunikasjon
 • 2017: HR Norges Kompetansepris 2017, for strategisk og målbevisst arbeid med kompetanseutvikling
 • 2017: Stockman-prisen 2017, Norske Finansanalytikeres Forenings pris for beste rapportering til finansmarkedet
 • 2016: Årets bedrift, Sarpsborg Næringsforening og Sarpsborg Arbeiderblad for god forretningsskikk, samfunnsengasjement, innovativitet og vilje til nytenking, samt vekst og sysselsetting
 • 2016: Treforedlingsprisen, PFI - Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt er tildelt Borregaards-ansatte; Kristin Misund, Gisle L. Johansen og Gudbrand Rødsrud
 • 2016: Næringslivets klimapris, NHO, NTNU og ZERO for arbeidet med å drive det grønne skiftet videre 
 • 2015: Forskningsrådets innovasjonspris, Norges Forskningsråd pris for systematisk og langsiktig arbeid med forskning, utvikling og innovasjon
 • 2014: Stockman-prisen 2014, Norske Finansanalytikeres Forenings pris for beste rapportering til finansmarkedet
 • 2014: Norges smarteste industribedrift, Norsk Industri og Siemens pris for implementering av smart teknologi på en smart måte
 • 2013: Mest innovative nykommer, EU-kommisjonens prisutdeling for små og mellomstore børsnoterte selskaper
 • 2013: Treforedlingsprisen, PFI - Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt 
 • 2011: Technoports pris for innovativ miljøteknologi, Technoport Awards