Nye produkter med høy verdiskaping

I Borregaard definerer vi innovasjon som hele prosessen fra en idé oppstår, til ferdige løsninger som gir merverdi er implementert hos våre kunder.

15% av salget vårt kommer fra nye produkter som vi ikke hadde for fem år siden. Vår ambisjon er å øke innovasjonsgraden ytterligere.

Vi bruker rundt 200 millioner kroner årlig på forskning og utvikling, en innsats som har fått anerkjennelse og støtte fra blant andre EU, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.