En Karriere i vår forskningsavdeling?

Borregaard har nærmere 90 ansatte innen innovasjon og forskning, hvorav over 70 ansatte fra syv ulike land ved forskningssenteret i Norge. 29 har en doktorgrad. 

I innovasjonsprosessen produserer Borregaard både kunnskap og fysiske produkter - på skrivebordet, i laboratoriet, i demonstrasjonsanlegget og i fullskala produksjon. Våre forskere bruker 2/3 av tiden sin på forbedring av eksisterende prosesser, produkter og applikasjoner og 1/3 på utvikling av nye.

En forskerstilling i Borregaard gir gode muligheter for faglig utvikling i en sterk og mangfoldig forskningsavdeling. Det gir også muligheter for en karriere i andre avdelinger i Borregaard-konsernet.

Borregaards forskningsavdeling er et internasjonalt miljø med ansatte innen følgende fagområder:

  • Organisk kjemi
  • Bio(polymer)kjemi
  • Trekjemi
  • Fysikalsk kjemi
  • Analytisk kjemi
  • Prosesskjemi
  • Bioteknologi
  • Mikrobiologi