Har du lyst til å bli trainee i Borregaard?

Borregaards traineeprogram tilbyr deg en solid start på arbeidslivet og en karriere med muligheter for faglig og personlig utvikling. Over en periode på to år vil du jobbe i prosjekter sammen med dyktige kollegaer i ulike avdelinger i organisasjonen. Ved siden av verdifull erfaring og god innsikt i vårt forretningskonsept, får du oppfølging fra erfarne ledere og fagpersoner underveis i traineeperioden.

Målet er at du får en solid helhets- og breddeforståelse av vår virksomhet, og erfaring fra ulike fag- og forretningsområder i Borregaard. Grunnprinsippene for traineeprgrammet er “learning by doing” og “on the job training”.

Som trainee får du fast ansettelse og traineeperioden utgjør de første to årene. I løpet av disse to årene er målet at du jobber med utfordringer innenfor både salg og marked, produksjon og innovasjon samt at du hospiterer i ulike avdelinger. Som hovedprinsipp ansettes du etter to år i rekrutterende avdeling. I løpet av traineeperioden vil vi, så langt det er mulig, tilrettelegge for et utenlandsopphold med varighet på tre måneder.

Vi ser særlig etter deg som har utdanning på mastergradsnivå med gode resultater, og noe arbeidserfaring etter studier.

Se ledige stillinger her.