Bærekraftsdimensjoner i kundenes løsninger

Borregaards produkter løser ulike utfordringer for ulike kunder. De fleste av våre kunder kjøper produktene primært på grunn av produktenes ytelse, men vi opplever stadig økende interesse for bærekraftige løsninger - både blant eksisterende og potensielle kunder. 

Noen av våre kunder kjøper produktene våre på grunn av de lave karbonavtrykkene. Borregaards tømmerbaserte bioetanol er et godt eksempel. Sammenlignet med bensin er dette andregenerasjonsalternativet forbundet med 85% lavere klimagassutslipp. 

Andre, spesielt kunder som produserer varer rettet mot forbrukere, foretrekker å bruke naturlige ingredienser eller ingredienser laget av naturlige råvarer i sine produkter. Markedet for Borregaards biovanillin vokser raskt. Denne trenden forventes å fortsette og vil mest sannsynlig forsterkes parallelt med et økende bærekraftsfokus verden over.

Også helse- og sikkerhetsaspekter påvirker våre kunders kjøpsatferd. Borregaards tømmerbaserte produkter er giftfrie alternativer til kjemikalier med negative helseeffekter. Våre biopolymerer og cellulosefibriller er gode eksempler på produkter som erstatter skadelige kjemikalier innen områder som overflatebehandling, landbruk og lim.

Borregaard produserer bærekraftige løsninger innen landbruk, deriblant plantenæring. Ved bruk i produksjon av mais, grønnsaker og frukt, forbedrer Borregaards biopolymerer effektivitet, øker plantens motstand mot stress og forbedrer kvaliteten på avlingen.

Dette er alle eksempler som viser hvordan våre produkter spiller en rolle i å løse globale bærekraftsutfordringer i tråd med FNs bærekraftsmål 2: Utrydde sult og 13: Stoppe klimaendringene.