Dokumentert lave fotavtrykk

Våre produkter har dokumentert lave klimafotavtrykk og yter bedre miljømessig enn alternativene i nesten alle miljøkategorier. 

Borregaard har engasjert en uavhengig tredjepart, Norsus, til å gjennomføre en livssyklusanalyse (LCA) basert på ISO 14044/48-standarden. Denne analyserer miljøpåvirkningen av Borregaards produkter, fra råvarer til ferdige produkter, samt mulige miljøforbedringer i verdikjeden.

Vi prioriterer innovasjon og aktiviteter som kan forbedre produktenes miljø- og klimapåvirkning. Eksempler kan være reduserte utslipp og avfall, samt forbedret vann- og energieffektivitet. Livssyklusanalysen bekrefter at de negative miljø- og klimaeffektene av Borregaards produkter og prosesser er redusert over tid.

Det er også laget miljødata i form av Environmental Product Declarations (EPD) for våre produkter. Disse er  basert på livssyklusanalysen og bekreftet av en tredjepart. Sammenlignet med konkurrerende oljebaserte alternativer, gir våre produkter bedre miljøytelse enn alternativene i nesten alle miljøkategorier. Dette viser at det er store miljøfordeler ved å erstatte alternativene med Borregaards produkter.