Mangfold og like muligheter for alle

Vi har som mål å øke mangfoldet blant våre ansatte. Våre redelighets- og bærekraftsverdier forplikter oss til å unngå diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell legning, etnisitet, religion og alder.

Mangfold er en positiv faktor som fører til verdifulle innspill i interne diskusjoner og prosesser. Vi tror at vi gjennom å forsterke mangfoldet i organisasjonen, vil oppnå et sunt og produktivt arbeidsmiljø med høy motivasjon og lavt sykefravær.

Borregaard er en global organisasjon med mennesker fra 28 ulike nasjonaliteter. Vi har erfart at å ansette mennesker med ulik etnisk og kulturell bakgrunn er en styrke, og bruker mangfold som en ressurs i organisasjonen.

Les vår Mangfoldsrapport 2023