Forretningsetikk og antikorrupsjon

Borregaards bedriftskultur, samt våre verdier for redelighet og bærekraft inkluderer standarder og mål for god forretningsetikk.

Borregaard har policyer for samfunnsansvar og etikk, i tillegg til mer spesifikke retningslinjer for områder som antikorrupsjon, konkurranselovgivning, ansvarlige innkjøp, miljø, helse og sikkerhet, samt menneskerettigheter.

Du finner Borregaards policyer her