Forretningsetikk og varsling

Borregaards bedriftskultur, samt våre verdier for redelighet og bærekraft inkluderer standarder og mål for god forretningsetikk.

Borregaard har policyer for samfunnsansvar og etikk, i tillegg til mer spesifikke retningslinjer for områder som antikorrupsjon, konkurranselovgivning, ansvarlige innkjøp, miljø, helse og sikkerhet, samt menneskerettigheter.

Du finner Borregaards policyer her

 

Varsling

Borregaard ønsker å opprettholde en kultur med høy grad av åpenhet og gjennomsiktighet, høy etisk standard og gode rutiner for varsling. Vi setter pris på å bli varslet om kritikkverdige forhold eller adferd som er i strid med våre verdier. Har du noe du ønsker å varsle oss om?

 

EKSTERN Jeg er ikke medarbeider og vil varsle    INTERN Jeg er medarbeider og vil varsle