Menneskerettigheter

Borregaard jobber for å forhindre alle former for brudd på menneskerettighetene.

 

Et viktig element i vårt kultur og verdidokument og våre etiske retningslinjer, er å respektere menneskerettighetene. Vi har et klart ansvar for vår egen virksomhet, men plikten til å respektere menneskerettighetene gjelder også i relasjon til forretningspartnere, leverandører, kunder og andre som er påvirket av selskapets aktiviteter.

Les På Borregaards Vis her

Les Borregaards etiske retningslinjer her

Les vår menneskerettighetspolicy her