Menneskerettigheter og åpenhetsloven

Borregaard jobber for å forhindre alle former for brudd på menneskerettighetene og sikre anstendige arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden.

Respekt for menneskerettighetene er et viktig element, både i Borregaards kultur- og verdidokument samt våre etiske retningslinjer. Plikten til å respektere menneskerettighetene gjelder ikke bare for vår egen virksomhet, men også i relasjon til forretningspartnere, leverandører, kunder og andre som er påvirket av våre aktiviteter.

Vi har gjennomført en aktsomhetsvurdering basert på seks trinn i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper for å kartlegge vår risiko og hvordan denne kan minimeres. Borregaards rapport Human Rights & Decent Working Conditions, kan lastes ned her. 

For å få mer informasjon om arbeidet vårt rundt Åpenhetsloven, kontakt oss via e-post: apenhet@borregaard.com eller via post: Borregaard AS, Hjalmar Wessels vei 6, Postboks 162, 1701 Sarpsborg

 

Les På Borregaards Vis her

Les Borregaards etiske retningslinjer her

Les vår menneskerettighetspolicy her