Samfunnsansvar

Borregaard er en internasjonal virksomhet. Utfordringer knyttet til samfunnsansvar varierer med type virksomhet og lokalisering, men de samme grunnleggende prinsippene med hensyn til menneskerettigheter, helse, sikkerhet og miljø gjelder for all vår virksomhet.

Borregaards prinsipper er beskrevet i vår samfunnsansvarspolicy og våre etiske retningslinjer. Borregaard er forpliktet til å utføre sin virksomhet i tråd med ansvarlige, etiske og sunne selskaps- og forretningsprinsipper og i samsvar med alle gjeldende lover og offentlige forskrifter. 

Er du nabo til vår virksomhet? Hvert femte år oppdaterer vi og distribuerer sikkerhetsbrosjyren til våre naboer. Du kan laste ned naboinformasjon fra Borregaard om sikkerhet og varsling her, eller lese vår strategi for prosessikkerhet her