Borregaard og REACH

REACH er et grunnleggende og omfattende regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier i EØS. Hovedelementene i forskriften er: Registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning.

Borregaards hovedprodukter er ligninbaserte biopolymerer og spesialcellulose og representerer omtrent 80% av inntektene våre. Begge produktgruppene er unntatt fra registrering i henhold til REACH, noe som innebærer at bruk er forbundet med lav risiko. Omtrent 20% av vår omsetning kommer fra produkter som er klassifisert i henhold til Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Stoffer registrert i henhold til REACH gjennomgår en grundig risikovurdering i henhold til myndighetskrav. Et elektronisk kjemisk helse-, miljø- og sikkerhetssystem brukes til identifisering og overvåking av bekymringsverdige stoffer: REACH Candidate List og REACH Authorisation List.

Borregaard produserer ikke stoffer som er inkludert i disse listene. Klassifisering av alle produkter som markedsføresi henhold til CLP-reguleringen (Classification, Labelling and Packaging), blir evaluert basert på ingrediensene og/eller toksikologiske data om produktet. Sikkerhetsdatabladene blir regelmessig revidert og oppdatert.

Risikoen for farlige forhold og uventet eksponering på grunn av kjemikaliebruk i Borregaard anses å være lav.

Kontaktinformasjon

reach@borregaard.com