Sikkerhet først

Et trygt og sunt arbeidsmiljø er viktig for å sikre en bærekraftig virksomhet. Det er også en forutsetning for å tiltrekke seg motiverte og dyktige mennesker.

Borregaards ambisjon er å fremme en sikkerhetskultur som ikke medfører skader på verken ansatte, tredjepart eller materiell. Dette oppnår vi gjennom god risikostyring, systematisk innsats for å forebygge både fysiske og psykiske skader og yrkessykdommer, samt involvering av alle ansatte.

Sikkerhet er en integrert del av alle aspekter av Borregaards virksomhet. Vi har en proaktiv tilnærming som involverer Sikker Jobbanalyse, sikkerhetsbarrierer og et overordnet prinsipp om "sikkerhet først".

Borregaard jobber for å sikre at våre arbeidsforhold er et positivt bidrag til helsen til våre ansatte ved å tilby et godt, inkluderende arbeidsmiljø med meningsfulle oppgaver, støtte og tilbakemelding fra kolleger og ledere.