Bærekraftig forvaltede skoger - en evigvarende ressurs

For å nå målet om et bærekraftig samfunn, trenger verden fornybare løsninger. Det sorte karbonet må erstattes med "grønt" karbon. Fossile brensler som olje, kull og gass må erstattes av fornybare ressurser som vind, vann, sol og planter.

Tømmer er en av få fornybare råvarer som kan produseres i store mengder. Trær reduserer utslipp på mer enn én måte. Mens trær vokser, fanger og lagrer de CO2 fra atmosfæren. Når trærne blir eldre, fanger de opp mindre CO2 og er klare for å høstes for å utgjøre råvarer for bærekraftige produkter som kan erstatte oljebaserte alternativer. På den måten er fotosyntesen naturens egen teknologi for karbonfangst og -utnyttelse.

Ved Borregaards bioraffineri i Norge er tømmer den viktigste råvaren, nærmere bestemt gran høstet fra sertifiserte skoger. Norge driver et av verdens mest bærekraftige skogbruk. For hvert tre som høstes, plantes det nye. I dag har Norge tre ganger så mye skog som for hundre år siden. Hvert år vokser de norske skogene, som har blitt nøye overvåket siden 1920-tallet av Landsskogtakseringen, med 15 millioner kubikkmeter.

Dersom vi bruker biomasse til å produsere produkter som nå lages av olje, kan vi redusere enorme mengder  klimagassutslipp. Så lenge skogene forvaltes på en bærekraftig måte, sitter verden på en enorm, evigvarende ressurs.