Globale utfordringer og bærekraftige løsninger

Borregaards bærekraftige løsninger kan spille en viktig rolle i å løse noen av verdens største utfordringer: Befolkningsvekst og klimaendringer.

FN spår en befolkningsvekst på mer enn 10% innen 2030, noe som vil generere ressursknapphet og et ekstraordinært behov for klimavennlige løsninger i vår hverdag. Paris-avtalen og FNs klimapanel har definert bærekraftsmål og aktiviteter innen tilgang på råvarer, energi, næringsmidler og infrastruktur. 

Borregaard gjør en rekke klimatiltak og demonstrerer hvordan vårt selskap kan bidra til å fremme bærekraftig utvikling ved å både minimere den negative, samt maksimere den positive innvirkningen vi som selskap og våre produkter har på omverdenen.

Vi produserer fornybare produkter og løsninger som kan erstatte oljebaserte alternativer. Ved å utnytte de ulike bestanddelene i tømmer, produserer vi biopolymerer, spesialcellulose, biovanillin, cellulosefibriller og bioetanol til bruk i en rekke anvendelsesområder innen blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasøytisk industri, kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff.