Jobber og ringvirkninger

Vi spiller en viktig rolle i byen og regionen, både som arbeidsgiver, kunde hos en rekke leverandører, en samfunnsøkonomisk bidragsyter gjennom skatter og avgifter og som samarbeidspartner for mange interessenter og frivillige organisasjoner.

Lønnsomme og bærekraftige jobber er en forutsetning for velferd og sosial trygghet. Arbeidsplasser gir inntekt og en meningsfull hverdag for enkeltpersoner, i tillegg til økonomiske bidrag til samfunnet gjennom skatter og avgifter.

Lokalsamfunnene rundt Borregaards produksjonsenheter opplever betydelige ringvirkninger, blant annet gjennom innkjøp fra lokale leverandører. Våre fabrikker utenfor Norge er relativt små, mens Borregaard har vært en hjørnesteinsbedrift i Sarpsborg i generasjoner.