Miljø

Verden står overfor en rekke viktige utfordringer knyttet til klima og miljø, matproduksjon og ressursforvaltning. Borregaard og industrien generelt representerer en del av løsningene på disse utfordringene.

Miljø og klima er integrert i Borregaards forretningsmodell og vår bærekraftsstrategi. Vi jobber aktivt med tiltak som kan bidra til sunn miljø- og ressursforvaltning.

Miljøspørsmål er vesentlige for Borregaard og våre interessenter, ikke bare på grunn av miljøfordelene med produktene våre, men også med tanke på viktigheten av å håndtere risikoen for utslipp til miljøet.

Borregaard gjør fornybare og naturlige råvarer om til verdifulle produkter som kan erstatte oljebaserte alternativer. Våre produkter går inn i en rekke bruksområder innen sektorer som byggeindustri, dyrefôr og jordbruk, næringsmidler og farmasøytisk industri, kosmetikk, batterier, biodrivstoff, tekstiler og en rekke andre næringer.

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Høy råvareutnyttelse, lave klimagassutslipp og produkter som erstatter oljebaserte alternativer bidrar til bærekraftige og fremtidsrettede løsninger som verden trenger.