Bærekraftsrapport

Vi oppfyller vårt samfunnsansvar gjennom å drive virksomheten lønnsomt og på en måte som overholder grunnleggende etiske verdier og respekt for enkeltpersoner, samfunnet som helhet og miljøet. Vår bærekraftsrapport er en del av årsrapporten. Du finner den på side 7-77.