Vårt kultur- og verdidokument "På Borregaards Vis", fokuserer på våre kjerneverdier: Bærekraftig, langsiktig og redelig. Vi vil at vår kultur skal gjennomsyres av markedsorientering, innovasjon og endringsvillighet.