Borregaards bidrag til FNs 2030-agenda

Borregaard har prioritert 6 av FNs 17 bærekraftsmål med tanke på hvordan vi som selskap, med våre aktiviteter og løsninger, kan bidra til å løse verdens globale utfordringer:

  • 2    Utrydde sult
  • 8    Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
  • 9    Innovasjon og infrastruktur
  • 12  Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 13  Stoppe klimaendringene, og
  • 15  Liv på land

Borregaard kan ha en positiv innvirkning på disse områdene gjennom vårt unike bioraffinerikonsept og våre bærekraftige produkter. 

De seks prioriterte bærekraftsmålene er nært knyttet til Borregaards kjernevirksomhet og er i tråd med vår forretningsstrategi når det gjelder innkjøp av naturlige råvarer, våre produksjonsprosesser, samt innvirkningen produktene våre har i kundenes verdikjeder.

De seks bærekraftsmålene gjenspeiles i Borregaards interessent- og vesentlighetsanalyse og brukes som et rammeverk for å veilede, kommunisere og rapportere selskapets strategi, mål og aktiviteter.