Sterk organisasjonskultur

Borregaard har utviklet en sterk bedriftskultur gjennom mange år og gjennom skiftende tider. Dette bidrar til å skape et felles tankesett og kjerneverdier, samt en forståelse av virksomheten på tvers av funksjoner, forretningsområder og geografiske grenser.

En sunn bedriftskultur som støtter våre mål og strategier er avgjørende for utviklingen av selskapet og våre ansatte, og blir derfor sett på som vesentlig i Borregaards interessent- og vesentlighetsanalyse. Vårt kultur- og verdidokument, "På Borregaards Vis", fokuserer på våre kjerneverdier: bærekraftig, langsiktig og redelig.

Vi ønsker at bedriftskulturen skal gjennomsyres av markedsorientering, innovasjon og endringsvillighet. Våre lederprinsipper skisserer forventninger og retningslinjer for å utføre ledelse i Borregaard og er også en integrert del av vårt kultur og verdidokument.