Ansvarlige innkjøp

Borregaard tilbyr bærekraftige produkter og løsninger basert på fornybare råmaterialer og unik kompetanse. Bærekraft er en kjerneverdi i vår forretningsstrategi og en naturlig del av våre overordnede mål.

Vi definerer ansvarlige innkjøp som anskaffelser som foretas på en måte som gjør oss i stand til å identifisere risiko for brudd på menneskerettigheter, miljø lovgivning eller korrupsjon. Ved avdekking av slik risiko skal selskapet være i stand til å foreta nødvendige tiltak.

Våre etiske retningslinjer for leverandører beskriver Borregaards krav til leverandører når det gjelder menneskerettigheter, arbeidsmiljø, miljø hensyn og forretningspraksis. Disse retningslinjene kommuniseres til alle leverandører. Vi har særlig fokus på risiko-leverandører. Leverandører oppfordres til å presentere lignende retningslinjer til egne leverandører.

For å lese mer om dette temaet, klikk her.