Bærekraftige innkjøp

I Borregaard foregår innkjøp av varer og tjenester, samt all interaksjon med leverandører på en skikkelig måte. 

Sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer er integrert i våre innkjøpsbeslutninger samt vår vurdering av leverandører. Leverandørene blir kjent med Borregaards forventninger og krav til bærekraft i kontrakts- og tilbudsdokumenter, i tillegg til at de må signere på etiske retningslinjer for bærekraftige innkjøp: Borregaard's Supplier Code of Conduct (SCoC). Borregaard har i tillegg etablert en ordning for leverandørutvikling (SDA) og bærekraft er et hyppig tema i leverandørmøter.

Borregaard har kunder i mer enn 100 ulike land og våre produkter distribueres verden over. Vi ønsker å bidra til klimavennlig transport gjennom å aktivt velge løsninger som bidrar til å redusere klimautslipp. Gjennom å signere miljøorganisasjonen ZEROs erklæring: "Et grønt skifte for fornybar tunggodstransport", har vi forpliktet oss til å bidra til et grønt skifte innen tunggodstransport. 

Miljøvennlig transport

Sjøbasert frakt er den desidert mest miljøvennlige metoden for å frakte våre produkter frem til kundene. Fra Borregaard går 82% av alle tonnkilometere via sjøveien. Vårt mål er å gjøre våre forsyningskjeder så bærekraftige som mulig, derfor vurderer vi våre leverandører etter både effektivitet, pris, kvalitet, servicenivå, samt sosiale og miljømessige aspekter. 

Borregaards transportleverandører blir bedt om å svare for sine planer for utslippsreduksjon på kort, middels og lang sikt. Leverandører som ønsker å handle med Borregaard, må overholde våre bærekraftskrav.