EcoVadis

Våre bærekraftige produkter og løsninger kan spille en viktig rolle i å møte noen av verdens største utfordringer: Befolkningsvekst og klimaendringer. Høy utnyttelse av fornybare råvarer og produkter som erstatter oljebaserte alternativer, resulterer i lave karbonavtrykk og gjør Borregaard til et bærekraftig og innovativt selskap med løsninger verden trenger.

Vi oppfyller vårt samfunnsansvar gjennom å drive virksomheten lønnsomt og på en måte som overholder grunnleggende etiske verdier og respekt for enkeltpersoner, samfunnet som helhet og miljøet.

Vi har i flere år samarbeidet med våre kunder og andre interessenter når det gjelder ulike bærekraftstemaer ved å dele vurderinger gjennom EcoVadis-plattformen. I 2022 utvidet vi samarbeidet med EcoVadis til å inkludere Borregaards oppstrømsaktiviteter i verdikjeden.

Vi oppmuntrer nå våre leverandører til å dele sine bærekraftsprestasjoner via EcoVadis-plattformen. Formålet er å samarbeide for å oppnå miljømessige og sosiale forbedringer på tvers av verdikjeden.

Skulle du ikke være kjent med EcoVadis, anbefaler vi at du besøker EcoVadis information page der du finner nyttig informasjon om fordelene ved EcoVadis, prosess, priser og hjelpesenter.