Pris for innovativ miljøteknologi

Technoports pris for innovativ miljøteknologi gikk i år til Borregaard for selskapets nyutviklede prosess for produksjon av bioetanol og grønne biokjemikalier fra biomasse.

Technoport Awards ble arrangert på Byscenen i Trondheim tirsdag 10. mai. Juryens endelige vurdering ble basert både på de fire kriteriene: miljøteknologisk innovasjon, internasjonalt potensiale, konkurransedyktighet og miljøforståelse, samt på en totalvurdering av vinnerens langsiktige, industrielle miljøarbeid.

”Prosesser for produksjon av 2. generasjons bioetanol er viktige for å løse de utfordringer verden står overfor. Juryen tildeler derfor Technoport pris for Innovativ Miljøteknologi til Borregaard og vil fremheve den langsiktige og konsistente miljøtekningen og arbeidet innen forskning og utvikling som har dannet grunnlaget for deres nye produksjonsprosess”, heter det i juryens begrunnelse.

SELVUTVIKLET MILJØTEKNOLOGI

Borregaard har utviklet ny teknologi for produksjon av bioetanol og grønne biokjemikalier fra biomasse som halm og annet landbruks- og skogsavfall. Teknologien går ut på å omdanne cellulosefibrene i biomassen til sukker som benyttes til produksjon av bioetanol, mens andre komponenter i biomassen blir til avanserte biokjemikalier.

- Dette er en hyggelig anerkjennelse til forsknings- og utviklingsarbeidet vi har gjort så langt. Vårt forretningskonsept består nettopp i å utvikle miljøvennlige alternativer til oljebaserte produkter, og når det gjelder utvikling av annen generasjons bioetanol er Borregaard langt fremme, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

150.000 KRONER

Technoports pris for innovativ miljøteknologi er på 150.000 kroner. Prisen deles ut til en bedrift eller person som har utviklet eller videreutviklet teknologiske løsninger som gir mindre miljøbelastning enn relevante alternativ. Det må være sannsynliggjort at Miljøteknologien har et internasjonalt kommersielt potensial og miljøteknologien skal oppleves konkurransedyktig mht. pris og tilgjengelighet. Prisvinneren skal ha forståelse av sammenhengen mellom teknologien og miljøet teknologien skal brukes i, slik at teknologien ikke i neste omgang gir nye miljøutfordringer.

Technoport er en organisasjon med formål å fremme utviklingen av smart teknologi i overgangen til en grønnere økonomi. Organisasjonen deler årlig ut prestisjefulle priser innen teknologi, vitenskap og design: Statoils forskningspris, Technoports anvendte teknologipris, Technoports pris for innovativ miljøteknologi, Technoports ung forskerpris og Designprisen 2011.