Ny kraftavtale for borregaard

Borregaard og Statkraft Energi har inngått en ny langsiktig kraftkontrakt på til sammen 1,75 TWh for perioden 2020 til 2029, med årlige leveranser på 175 GWh.

-  Vi er fornøyd med å fornye vårt samarbeid med Statkraft Energi. Denne avtalen er et viktig element i vårt langsiktige arbeid for forutsigbare og stabile priser på fornybar kraft til vårt bioraffineri i Sarpsborg, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

-  Borregaard er et innovativt og fremtidsrettet selskap med et betydelig forbruk av kraft. Selskapet har lenge vært en viktig kunde for Statkraft, men dette er den første større industrikontrakten vi gjør med dem. Det er gledelig å inngå nok en kontrakt med industrien som bekrefter at Statkraft tilbyr konkurransedyktige vilkår og fortsatt er en foretrukket leverandør av kraft til norsk industri, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for Markedsoperasjoner & IT i Statkraft.