Inngår ny sponsoravtale med Sarpsborg 08

- Den nye kontrakten viderefører samarbeidet Borregaard og Sarpsborg 08 har hatt gjennom mange år. Som generalsponsor legger vi vekt på å være en «grunnmurssponsor» som er med å danne et solid og forutsigbart fundament for klubben, sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.

Borregaard har gjennom over 100 år støttet fotballmiljøet i Sarpsborg, og støtte til fotball er blant industribedriftens første «sponsorprosjekter». Støtten har bestått av både driftsmidler, anleggsinvesteringer samt støtte til barne- og ungdomssatsing.

- Sarpsborg 08 viderefører en stolt fotballtradisjon i byen, med stor tilslutning og interesse. Klubben drives på en god og ansvarlig måte og holder et høyt sportslig nivå. Det er derfor positivt for oss å knytte vår logo og engasjement til klubben, og dermed sette både Sarpsborg og Borregaard på kartet, sier Sørlie.

Borregaard har generelt økt sine sponsorbidrag hvert år de siste 30 årene. Også i kommende 3-årsavtale ligger det en økning i bidrag til Sarpsborg 08.

Borregaards sponsorstrategi
Borregaard ser på sin sponsor- og støttevirksomhet som et virkemiddel for langsiktig rekruttering, både gjennom å øke stedsattraktivitet for Sarpsborg-regionen og gjennom å øke interesse blant barn og unge for fagområder som er viktige for Borregaard. Et stadig viktigere område er Ung læring som støtter tiltak rettet mot skoleverket og bidrag til å styrke interessen og forståelsen for realfag, entreprenørskap og bærekraft.

Borregaard skal være en attraktiv arbeidsgiver, samtidig som Sarpsborg-regionen skal være en attraktiv by å leve og bo i. Derfor støtter industribedriften større og langsiktige aktører som bidrar til gode opplevelser og aktiviteter med et bredt nedslagsfelt; idrett, kultur og tur- og mosjonsområder. I sum har Borregaards sponsorbidrag vært avgjørende for mange av tiltakene og organisasjonene vi støtter. Sånn sett er hjørnestensbedriften med å prege Sarpsborg-samfunnet på en god måte.