Borregaard øker produksjonen av biobasert vanillin

Markedet for biobasert vanillin er i rask vekst. Trenden forventes å fortsette, og vil sannsynligvis forsterkes parallelt med et økende fokus på bærekraft. Som tilsvar på den tiltagende etterspørselen, øker Borregaard nå produksjonskapasiteten for tømmerbasert vanillin.

Arbeidet med å utvide kapasiteten har startet, og deler av økningen vil bli realisert allerede innen utgangen av 2019.

- Denne utvidelsen leverer minst 250 nye tonn bærekraftig biobasert vanillin årlig, sier direktør for Borregaards ingrediensområde, Bjørn Erik Amundsen.

Prosjektet har en samlet kostnad på 130 millioner kroner og vil være ferdig i første halvdel av 2021.

Borregaard er verdens største produsent av biobasert vanillin og den eneste produsenten av vanillin fra tømmer. Selskapet har produsert tømmerbasert vanillin i Norge siden 1962. Vanillinet selges verden over og inngår i mat-, drikke- og kosmetikkindustrien.