Borregaard medlem i eu-samarbeid for grønnere bioøkonomi

Kun to norske bedrifter, Borregaard og Norske Skog, er medlemmer i BIC (Bio-based Industries Consortium), et industrikonsortium som er motparten til EU i BBI (forskningsprogram for biobaserte industrier).

9.juli i år blir utlysningsteksten til de første prosjektene i regi av BIC offentliggjort. Hensikten med BIC er å skape bioøkonomiske bedrifter, bedrifter med et grønnere klimaavtrykk. Støtten bedriftene får til sine prosjekter vil gå til formål som gjør både produkter og produksjon mer miljøvennlig. Borregaard har vært medlem siden oppstarten av konsortiet.

-Det er mange gode grunner til å delta i konsortiet. For oss er det en god mulighet til å være med på å legge premissene for hvilke kriterier som skal ligge til grunn når det skal søkes midler. For oss er det også viktig å bidra til en «grønnere» bioøkonomi, både hos oss selv og hos andre, og dette er en viktig arena for å få til dette.  

-Det er heller ikke alle bedrifter som er med i dette samarbeidet. Det er stort sett de ledende bedriftene innen treforedling og foredling av annen biomasse som er med, sier teknologidirektør i Borregaard, Gudbrand Rødsrud.

Bedriftene kan søke midler til alle prosjekter som oppfyller kravene i utlysningsteksten. Bedriften kan selv gå inn med penger eller andre ressurser, så vil EU også ta en del av kostnadene. Midlene til de ulike prosjektene kan søkes av alle, og er ikke avhengig av medlemskap.