Årets styreleder: jan a. Oksum

Styreleder i Borregaard, Jan A. Oksum, har vunnet prisen Årets Styreleder. Prisen får han blant annet for å ha satt sitt preg på Borregaards positive utvikling og prestasjoner.

I juryens begrunnelse står det:

«Årets Styreleder – “Chair of the Year” - er styreleder i et selskap som ble etablert i 1889 og børsnotert i 2012. Siden børsnoteringen har markedsverdien økt fra NOK 2,1 mrd til NOK 14,0 mrd. Omsetningen har i samme periode økt fra NOK 3,9 mrd til NOK 5,1 mrd, med EBITDA på hhv NOK 760 mill. i 2012 og NOK 1,0 mrd i 2019.

Selskapet er i dag en ledende og uavhengig aktør innenfor sitt internasjonale forretningssegment, og de leverer konkurransedyktige og bærekraftige løsninger over store deler av verden.

Som styreleder siden 2012 har styreleder satt sitt preg på selskapets utvikling og prestasjoner. I kraft av sin faglige og profesjonelle bakgrunn, samt sitt sterke engasjement for bedriften, har styrelederen spilt en viktig rolle i selskapets produkt- og forretningsutvikling. Selskapet driver et løpende forretningsdrevet innovasjonsarbeid, og har lykkes med en sterk global vekst.

Juryen har i tillegg lagt vekt på at bærekraft er en integrert del av virksomheten, faktisk i en grad som har resultert i at selskapet er kåret til verdens mest bærekraftige virksomhet innenfor sin bransje.

Det er juryens oppfatning at virksomhetens utvikling og resultater i stor grad skyldes styreleders engasjement og positive interaksjoner med så vel administrasjonen som resten av styret, samt hans tillitsfulle og profesjonelle ledelse av styrets arbeid i og mellom styremøtene.

Juryen mener han utøver et profesjonelt styrelederskap og at han er en meget verdig vinner av prisen.

Årets Styreleder 2019 – «Chair of the Year Sustainability» - er Jan A. Oksum i Borregaard ASA.”

I juryen satt Fredrik Baksaas, Anne Lise Meyer, Mari Thjømøe, Kathryn Moore Baker, John Andersen jr, Per L. Saxegaard og Gunnar Eckbo.

Årets styreleder (Chair of the Year) er en privat pris som deles ut årlig til styreledere i Norden. Prisen deles ut for arbeidet i ett spesifikt selskap. De nominerte finnes ved gjennomgang av selskapsdata som vurderes mot 13 kriterier, en jury og ved utsendelse av spørreskjemaer til styremedlemmer.