BORREGAARDS MEDARBEIDERLØFTE

BÆREKRAFT

Ved å jobbe i Borregaard bidrar du til en bærekraftig utvikling. Produktene våre er bærekraftige alternativer til oljebaserte produkter og møter dermed langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger. Gjennom å minimere både våre egne og våre kunders klima- og miljøavtrykk, bidrar Borregaard til en bærekraftig utvikling verden trenger.

 

 

INDUSTRI I VERDENSKLASSE

Kompetanse er Borregaards viktigste konkurransefortrinn og over tid har vi utviklet industri i verdensklasse. Vi presterer på vårt beste når vi bringer mennesker fra ulike disipliner sammen for å bidra med sin kompetanse, teknologikunnskap og markedsforståelse. Hos oss får du mange muligheter – enten du har lederambisjoner, vil videreutvikle deg innen ditt fagområde, eller vil jobbe på ulike globale arenaer. 

 

INNOVASJON

Innovasjon prioriteres høyt i Borregaard og er et ansvar for hele organisasjonen. Vi har et unikt og spennende forskningssenter som jobber sammen med markeds- og produksjonsmiljøene. I tillegg samarbeider vi med kunder, universiteter og forskningsinstitusjoner i flere land. Samarbeid på tvers gjør oss ikke bare sterkere, men også bedre rustet til å møte fremtidens behov.

 

PASSE STORT, PASSE LITE

Vi verdsetter involvering, engasjement og initiativ fra alle våre medarbeidere. Borregaard er stort nok til å ha sterke og attraktive fagmiljøer med ressurser til langsiktig satsing. Organisasjonen er liten nok til at det er korte beslutningsveier med flat struktur slik at hver enkelt av oss kan være med å påvirke med våre unike perspektiver.

 

GLOBALT OG LOKALT

Borregaard er et globalt, børsnotert selskap med hovedkontor i Norge. Lokalt og nasjonalt i Norge spiller Borregaard en aktiv rolle innen by- og næringsutvikling. Med kollegaer fra 35 nasjonaliteter lokalisert i 13 land i Europa, Amerika og Asia er også Borregaard en spennende internasjonal arena hvor selskapet på tvers av nasjonaliteter har utviklet en markedsorientert, innovativ og endringsvillig bedriftskultur.