Høy innovasjonsinnsats

Høy innovasjonsinnsats har en strategisk prioritering i Borregaard. Dedikert forskning og utvikling over tid, har resultert i løsninger som svarer på viktige globale utfordringer verden står overfor.

For å opprettholde vår posisjon som verdens mest avanserte bioraffineri, er Borregaard avhengig av å utvikle bioraffinerikonseptet videre gjennom å identifisere nye biobaserte råvarer og innovere nye produkter med høy verdi og god miljøprofil. Kontinuerlig forbedring sikres gjennom ny bruk av teknologi, digitalisering, kompetanseutvikling og en mer effektiv organisering.

I Borregaard definerer vi innovasjon som hele prosessen fra en idé oppstår, til ferdige løsninger som gir merverdi er implementert hos våre kunder.

17% av salget vårt kommer fra nye produkter som vi ikke hadde for fem år siden. Vår ambisjon er å øke innovasjonsgraden ytterligere. Vi bruker rundt 200 millioner kroner årlig på forskning og utvikling, en innsats som har fått anerkjennelse og støtte fra blant andre EU, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.