Vinnere av treforedlingsprisen 2016

Stiftelsen Papirindustriens Forskningsinstitutt har kåret forskningssjef Kristin Misund, direktør for FoU og forretningsutvikling Gisle L. Johansen og teknologidirektør Gudbrand Rødsrud til vinnere av Treforedlingsprisen 2016.

Prisen ble delt ut i forbindelse med Treforedlingsforum 22. november. Juryens begrunnelse: ” Kristin Misund, Gisle L. Johansen og Gudbrand Rødsrud får prisen for sitt banebrytende arbeid innen bioraffineri. Borregaard er verdensledende innen produksjon av produkter basert på bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer.” Sammen med et diplom følger et prisbeløp på kr 15.000 kroner.

Borregaard mottok også Treforedlingsprisen i 2013. I år fikk sentrale enkeltpersoner bak utviklingen av bioraffineriet denne prisen. I juryens innstilling lyder som følger:

«Disse personene har gjennom sitt omfattende arbeid på ulike områder og i samarbeid:

  • Greid å vise at bedriften er verdensledende innen hele kjeden, som startet med målrettet og langsiktig forskning, senere en avansert produksjon og til slutt markedsføring av sine spesialprodukter.
  • Borregaard har ett av Norges største og mest spennende forskningsmiljøer innen både organisk kjemi og trekjemi, og har lykkes med å tiltrekke seg de beste forskertalentene innen disse områder.
  • I bedriften defineres innovasjon som hele prosessen – fra en idé oppstår til kunden har kjøpt et nytt produkt – et produkt som samtidig utgjør en merverdi for kunden.
  • I en større sammenheng erstatter Borregaards produkter oljebaserte alternativer, og bedriften er dermed med på å bevege verden fra sort til grønt karbon.
  • Det er vel kjent at bedriften høster stor nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sin innsats.
  • Disse personene har på en overbevisende måte dokumentert at de fortjener årets Treforedlingspris.»