Viktig patent til borregaard

Det europeiske patentverket har innvilget Borregaard patent på BALI-teknologien, konsernets egenutviklede produksjonsprosess for produksjon av grønne kjemikalier og sukker basert på biomasse fra trevirke, landbruks- og skogsavfall.

Patentet beskriver konvertering av trevirke, avfall fra landbruk og annen biomasse til sukker som kan brukes til framstilling av 2. generasjons biodrivstoff eller biokjemikalier, samt spesialprodukter fra lignin. Patentsøknaden som er innvilget ble levert desember 2009. Lignende patentsøknader er under vurdering i USA og andre land utenfor Europa.

- Vi anser dette patentet som et viktig element i arbeidet med å beskytte vår teknologi, samtidig som det er en anerkjennelse av innsatsen vi har lagt inn for å utvikle BALI-konseptet, sier direktør for forretningsutvikling og FoU Borregaard, Gisle Løhre Johansen. 

BALI er en forkortelse for Borregaard Advanced Lignin. Konseptet testes ut i et kontinuerlig driftet demonstrasjonsanlegg ved konsernets fabrikkanlegg i Sarpsborg. Demonstrasjonsanlegget mottok 58 millioner kroner i investeringsstøtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning og startet opp i 2012. Innovasjonsprosjektet BALI har også høstet 19 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd, samt 35 millioner kroner fra EUs sjuende rammeprogram for forskning og utvikling.

Beslutningen om å investere i et fullskala fabrikkanlegg basert på BALI-teknologien, vil bli fattet tidligst i slutten av 2014.

Borregaard er et av verdens mest avanserte bioraffineri. I dag utnyttes alle bestanddelene i tømmer til framstilling av avanserte biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte alternativer. Borregaards spesialcellulose anvendes blant annet i filtre, lim og plaststoffer. Treets bindemiddel, lignin, er råstoff til en rekke produkter som blant annet benyttes i betongtilsetning, bilbatterier og fôrprodukter. Fra sukkerstrukturer i tømmeret lages bioetanol som går til blant annet biodrivstoff. Borregaard er eneste aktør i verden som lager vaniljesmak, vanillin, fra tømmer.