Svakere for performance chemicals, bedre for speciality cellulose og other businesses

Borregaards driftsinntekter var 1089 millioner kroner (1102 millioner kroner)¹ i 3. kvartal 2017. Driftsresultatet (EBITA adj.²) ble 197 millioner kroner mot 216 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Speciality Cellulose og Other Businesses forbedret sine resultater, mens det var en tilbakegang  for Performance Chemicals. Valutaeffekter var i sum ubetydelige i 3. kvartal. Avskrivninger og kostnader for råmaterialer og kjemikalier økte sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Resultatnedgangen i Performance Chemicals (ligninvirksomheten) skyldes i hovedsak reallokering av ligninvolumer som følge av krevende markedsforhold i bygningsindustrien i enkelte regioner, samt økte faste kostnader. Resultatfremgangen i Speciality Cellulose skyldtes først og fremst økte priser, mens høyere salg og bedre produktmiks i Fine Chemicals bidro til bedret driftsresultat for Other Businesses.

Resultat før skatt var 190 millioner kroner (205 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,47 kroner (1,57 kroner).

- Resultatet i Performance Chemicals ble påvirket av krevende markedsforhold for bygningsindustrien i enkelte regioner. Vi er imidlertid fornøyde med den fortsatt positive utviklingen for spesialprodukter innen lignin, for Speciality Cellulose og for Other Businesses, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster