Støtter nyinvesteringer i skogrelatert sektor

Borregaard etablerer Shelterwood AS, sammen med Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring og Norske Skog. Selskapet skal stimulere til nyinvesteringer innen skogrelatert sektor. 

Selskapet forvaltes av Investinors investeringsteam med ansvar for skogrelatert sektor. Shelterwood skal investere i selskaper i en tidlig vekstfase, som både kan skape avkastning til eierne og bidra til å løfte skogrelatert sektor nasjonalt. 

Kommitert kapital utgjør 50 millioner kroner etter første emisjon, og Shelterwood planlegger å gjennomføre fem til ti investeringer på mellom 1 til 10 millioner kroner. Kompetansen i aksjonærfelleskapet vil gjøre Shelterwood til en av verdens mest kompetente investorer i sektoren. Ambisjonen er på sikt å utvide Shelterwood, både med hensyn til kommitert kapital og antall aksjonærer. 

Shelterwood kan gjennomføre kjøp av aksjer og ta opp til 100 prosent av emisjoner i selskap. Selskapet vil primært fokusere på investeringer i selskaper i tidligere faser innenfor alle deler av verdikjeden i skogrelatert sektor, frem til og med industri. 

I utgangspunktet skal Shelterwood investere i norske selskaper, men selskapet vil også kunne investere i utenlandske selskap med norsk relevans.

Shelterwood måles av selskapets styre og aksjonærer, og kravene er på linje med hva man finner hos aktive investorer generelt, Investinor inkludert.

Shelterwood har mulighet til å både ta opp til 100 prosent av nyemisjoner i selskap, samt trekke på kompetansen i aksjonærfellesskapet i rollen som aktiv eier.

– Med Investinor på laget har vi fått en profesjonell medaksjonær og forvalter med spisskompetanse innen skogrelatert sektor. Og med den industrielle erfaringen som Borregaard og Norske Skog innehar, blir dette i sum en meget kompetent investorgruppering. Skogbrand med sin historie, risikokompetanse og finansielle muligheter bringer inn en ytterligere dimensjon i Shelterwood, sier påtroppende styreleder i Shelterwood Anders Øynes.