Solid fremgang for "performance chemicals"

Borregaards driftsinntekter endte på 992 mill. kroner (950 mill. kroner1) i
1. kvartal 2014. Driftsresultatet (EBITA2) ble på 99 mill. kroner sammenlignet med 109 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2013.

En betydelig framgang for «Performance Chemicals» ble motvirket av en tilbakegang i driftsresultatet for «Specialty Cellulose». Lavere tømmerkostnader og en svakere norsk krone bidro positivt.

Driftsresultatet i «Performance Chemicals» økte som følge av forbedret produktmiks, økte priser og positivt valutabidrag. Tilbakegangen i «Specialty Cellulose» skyldes primært lavere priser og svakere produktmiks. Innen øvrige områder ble økte konsernkostnader motvirket av forbedret resultat innen finkjemi.

Resultat før skatt endte på 92 mill. kroner (95 mill. kroner) i 1. kvartal 2014. Fortjeneste pr aksje ble 0,65 kr (0,65 kr) i 1. kvartal.

- Vi er spesielt fornøyd med tidenes beste kvartalsresultat for Performance Chemicals.
De øvrige virksomhetene leverte i tråd med våre forventninger, sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster