Signerte avtale om bygging av moderne lagerbygg

Borregaard og Borg Havn har besluttet å bygge et bærekraftig og moderne ligninlager på Øra i Fredrikstad. Lagerbygningen blir 19.000 kvadratmeter stort, tilsvarende 43.000 palleplasser.

- Dette prosjektet vil redusere CO2-utslippene forbundet med veitransport og avlaste trafikkveksten på veiene i Europa. I tillegg vil den lokale tungtransporttrafikken forbundet med Borregaards eksport fra Borg Havn, reduseres kraftig, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard.

- Vi er svært godt fornøyd med å jobbe sammen med Borregaard på dette prosjektet. Lageret er viktig av flere grunner. I tillegg til å samle Borregaards lignin i ett sentralt plassert logistikklager, vil det styrke havnas posisjon. Økte volumer åpner muligheter for flere fraktdestinasjoner innen Europa, noe som også vil komme øvrige brukere av havna til gode. Dermed vil bruk av sjøtransport øke og tungtrafikken på vei reduseres, sier havnedirektør Tore Lundestad.

Det nye lagerbygget vil optimalisere vareflyt og forbedre logistikkløsningene. I dag har Borregaard en rekke ulike ligninlagre, hvorav flere er lokalisert utenfor Borregaards område. Ligninet transporteres i dag via Borregaards egen havn eller via biltransport til Borg Havn for utskipning til kunder. Et nytt lagerbygg som samler alle lagrene i ett, vil på denne måten gjøre varelogistikken mer effektiv med færre transportetapper. 

Parallelt med byggingen av lageret på Øra, bygges ytterligere en spraytørke ved Borregaards produksjonsanlegg i Sarpsborg. Spraytørkene tørker flytende lignin til pulver, noe som reduserer transportbehovet mellom de to byene betydelig. Dermed reduseres også tungtransporttrafikken mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Borregaard er opptatt av effektive transportløsninger med nullutslipp, både for frakt av råvarer inn til anleggene og utgående transport av produkter til kunder. I tillegg til et felles pilotprosjekt for å se på mulighetene for autonome løsninger med skip over Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad, ser Borregaard også på fremtidige muligheter for transport på vei med elektriske kjøretøyer.

Borregaards anlegg i Sarpsborg har en ligninkapasitet på 160.000 tonn årlig og en økende andel av disse er spesialprodukter. Et sentralisert lagerbygg ved Borg Havn er en del av et prosjekt der Borregaard investerer 500 millioner kroner i oppgradering og spesialisering av produksjonsanleggene for ligninprodukter i Sarpsborg. Prosjektet innebærer ny tørkekapasitet, nye tanker for lagring av flytende materialer, samt forbedrede løsninger for logistikk, infrastruktur og energi.

Lagerbygget vil stå ferdig i midten av 2019. Bygget skal bygges og eies av Borg Havn Eiendom AS, et datterselskap av Borg Havn IKS. Hovedentreprenøren er Metacon (Rakkestad), lagerreoler leveres av Lager & Industrisystemer (Vinterbro) og arkitekt er Bjar Arkitekter (Fredrikstad). Bygget er konstruert med tanke på fremtidige energieffektive løsninger som eksempelvis solceller på taket.