Scorer A+ på bærekraftsrapportering

Borregaard har oppnådd karakteren A+ for vår ESG-rapportering.

Den årlige ESG100-analysen utføres av Position Green og analyserer i hvilken grad ESG-rapporteringen i de 100 største børsnoterte selskapene i Sverige, Danmark og Norge (300 selskaper totalt) gir verdifull informasjon for beslutningstakere av både finansiell og ikke-finansiell art.

ESG100-rapporten inneholder en analyse og gjennomgang av hvor forberedt selskapene er på innføringen av European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Les hele rapporten her.