Samarbeidsavtale med ungt entreprenørskap

Borregaard og Ungt Entreprenørskap i Østfold har inngått ny samarbeidsavtale som innebærer at Borregaard blir en hovedsamarbeidsparter i tre år framover. Avtalen har en ramme på 300 000 kr.

Borregaard og Ungt Entreprenørskap (UE) har hatt et samarbeid gjennom flere år. I tillegg til økonomiske bidrag innebærer avtalen samarbeid om ulike arrangement, foredrag, praksis og juryarbeid i østfoldmesterskapet for ungdomsbedrifter.

- Ungt Entreprenørskap er et spennende konsept og organisasjonen gjør et viktig arbeid i å gi barn og ungdom forståelse for verdiskaping og innovasjon. De verdier som UE står for og det samfunnsbidrag som virksomheten gir, er viktig for Borregaard og gjør at vi har felles interesser, sier direktør for organisasjon og samfunnskontakt, Dag Arthur Aasbø.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. UE samarbeider også med internasjonale søsterorganisasjoner. UE har en omfattende virksomhet i Østfold. 170 ungdomsbedrifter med nesten 1000 elever er engasjert årlig. I tillegg har UE 30 000 elev- og studentaktiviteter i Østfold-skolene.

- Det er etterspørsel etter mennesker med evne og vilje til å ta initiativ og med kompetanse innen kreativitet og nyskapingsprosesser. Innovatører trengs overalt i samfunnet og elever som får erfaring med dette i utdanningen står bedre rustet når de skal ut i arbeid. Derfor er samarbeid med skole og næringsliv viktig, sier Christer Engström, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Østfold.