Resultatfremgang for performance chemicals og other businesses

Borregaards driftsinntekter var 951 mill. kroner (968 mill. kroner)1 i 4. kvartal 2014. Driftsresultatet (EBITA)2 ble 92 mill. kroner mot 86 mill. kroner i tilsvarende kvartal i 2013.

Performance Chemicals (ligninbaserte produkter) og Other Businesses forbedret begge sitt driftsresultat i 4. kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2013, mens Specialty Cellulose hadde en tilbakegang.

Resultatfremgangen i Performance Chemicals skyldes at gunstige valutaforhold, forbedret produktmiks og høyere salgspriser mer enn oppveide en volumnedgang på 4 %. Tilbakegangen i Specialty Cellulose skyldes primært redusert salgsvolum og lavere priser. Effekten av prisnedgangen ble dempet av svekket kronekurs. Innenfor Other Businesses bidro lavere netto konsernkostnader til resultatforbedringen. Lavere produksjon ved anlegget i Sarpsborg påvirket resultatet i alle forretningsområder negativt.

Resultatet før skatt ble 59 mill. kroner (79 mill. kroner) i 4. kvartal 2014. Fortjeneste per aksje ble 0,68 kroner (0,62 kroner).

Årsresultat 2014
Driftsinntektene i 2014 endte på 3939 mill. kroner (3886 mill. kroner). Driftsresultatet utgjorde 486 mill. kroner (489 mill. kroner). Resultat før skatt ble 430 mill. kroner (460 mill. kroner) med en skattekostnad på 98 mill. kroner (129 mill. kroner). Resultat per aksje ble 3,34 kroner (3,35 kroner).

- Vi er fornøyde med at fremgangen for Performance Chemicals fortsetter. Årets resultat for Borregaard er tilfredsstillende, og for fjerde år på rad oppnår vi en kapitalavkastning som ligger over vår langsiktige målsetting, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

Kontakter
Direktør Investorkontakt, Jørn Syvertsen, 958 36 335
Direktør – organisasjon og samfunnskontakt, Dag Arthur Aasbø, 918 34 108

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før amortisering og andre poster