Resultatframgang i alle områder

Borregaards driftsinntekter endte på 1419 millioner kroner (1372 millioner kroner)¹ i 1. kvartal 2021. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) økte til 302 millioner kroner (242 millioner kroner).

Alle de tre forretningsområdene hadde resultatframgang sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020.

I BioSolutions økte EBITDA som et resultat av prisøkninger på enkelte applikasjoner innen biopolymerer, samt reduserte kostnader. Resultatframgangen i BioMaterials skyldes høye leveranser av spesialcellulose og en gunstig produktmiks som mer enn kompenserte for lavere salgspriser. Effekten av lave leveranser innen Fine Chemicals ble mer enn oppveid av en bedret produktmiks for mellomprodukter til farmasøytisk industri og høy produksjon av bioetanol.

Resultat før skatt var 176 millioner kroner (111 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje endte på 1,47 kroner (1,02 kroner).

- Vi er godt fornøyd med å legge fram et sterkt resultat med framgang innen alle forretningsområder, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335
Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

  1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
  2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster