Resultatframgang i 1. kvartal

Borregaards driftsinntekter økte til 1615 millioner kroner (1419 millioner kroner)¹ i 1. kvartal 2022.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) var 400 millioner kroner (302 millioner kroner). Alle de tre forretningsområdene hadde resultatframgang sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021.   

Høyere salgspriser og en gunstig produktmiks, som delvis ble motvirket av økte energi og fraktkostnader, var de viktigste årsakene til resultatforbedringen i BioSolutions. Høyere salgspriser mer enn kompenserte for lavere leveranser og økte energi og råvarekostnader i BioMaterials. Resultatfremgangen i Fine Chemicals skyldtes høyere leveranser og økte salgspriser som delvis ble motvirket av økte kostnader.

Resultat før skatt var 277 millioner kroner (176 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje endte på 2,18 kroner (1,47 kroner).

 

- Vi er godt fornøyde med resultatframgang i alle forretningsområdene, der prisøkninger og forbedret produktmiks mer enn kompenserte for økte kostnader, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Økonomidirektør Per Bjarne Lyngstad, telefon 952 44 515
Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster