Resultatframgang for Borregaard

Borregaards driftsinntekter endte på 1338 millioner kroner (1234 millioner kroner)¹ i 4. kvartal 2020. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA²) økte til 263 millioner kroner (183 millioner kroner). Alle de tre forretningsområdene hadde resultatframgang sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2019. Valuta hadde en mindre negativ effekt på resultatet.

I BioSolutions økte EBITDA på grunn av forbedret produktmiks for biopolymerer og lavere driftskostnader. BioMaterials hadde lavere virkes- og energikostnader for spesialcellulose og høye leveranser sammenlignet med et svakt resultat i 4. kvartal i 2019, da resultatet var påvirket av driftsmessige hendelser ved anlegget i Sarpsborg. En gunstig produktmiks for mellomprodukter til farmasøytisk industri og høyt salgsvolum for bioetanol var hovedårsaken til resultatframgang for Fine Chemicals.

Resultat før skatt ble 119 millioner kroner (30 millioner kroner).

Hele året 2020

Driftsinntektene i 2020 økte til 5328 millioner kroner (5063 millioner kroner). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 1132 millioner kroner (1007 millioner kroner), og er det beste årsresultatet Borregaard har oppnådd. Resultat før skatt ble 496 millioner kroner (467 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje ble 4,36 kroner (4,17 kroner).

- Vi er tilfredse med det sterke resultatet for konsernet i 2020 og hvordan vår organisasjon har håndtert en krevende koronasituasjon med betydelige utfordringer for vår virksomhet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335
Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

 

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster