Resultatframgang for Borregaard

Borregaards driftsinntekter ble 1429 millioner kroner (1260 millioner kroner)¹ i 3. kvartal 2021.

Borregaards driftsinntekter ble 1429 millioner kroner (1260 millioner kroner)¹ i 3. kvartal 2021. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA²) økte til 391 millioner kroner (266 millioner kroner).  BioSolutions hadde en betydelig resultatframgang. Fine Chemicals hadde også framgang, mens BioMaterials oppnådde et resultat på samme nivå som i 3. kvartal i 2020.

Fortsatt økte priser og en gunstig produktmiks var de viktigste årsakene til resultatforbedringen i BioSolutions. Innen BioMaterials kompenserte høye leveranser av spesialcellulose og reduserte virkeskostnader for lavere salgspriser og høyere energikostnader. Forbedringen i Fine Chemicals skyldtes i hovedsak høyere salgsvolum og økte priser for bioetanol. Høye spotpriser på naturgass og elektrisitet førte til økte energikostnader i alle forretningsområder.

Resultat før skatt var 269 millioner kroner (133 millioner kroner). Fortjeneste pr. aksje endte på 2,12 kroner (1,12 kroner).

 

- Vi er fornøyde både med resultatframgangen og den positive utviklingen i BioSolutions. Generelt var det gode markedsforhold for alle forretningsområdene, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.

 

Kontakter:

Direktør Investorkontakt Jørn Syvertsen, telefon 958 36 335
Kommunikasjonsdirektør Tone Horvei Bredal, telefon 924 67 711

1. Tall i parentes er for tilsvarende periode året før
2. Driftsresultat før avskrivninger, amortisering og andre poster